Word die beste JY wat jy kan wees!

Afrigting en Leiding vir Resultate

Die My Best Gap Year coaching program is gemik op jong volwassens tussen die ouderdomme 18 en 29 jaar.
Hierdie program is ontwerp vir jong mense wat die waarde van persoonlike ontwikkeling besef en nastreef. Die My Best Gap Year coaching bied ‘n oorbruggingsprogram soos geen ander vir jong mense wat sekere vaardighede soos publieke optredes (public speaking), afronding (sosiaal aanvaarbare gedrag in die werks- en ander omgewings) en ander indiensnemingsvaardighede wil bemeester alvorens hulle die uitdagende beroepswêreld aanpak. Die program fokus op die ontwikkeling van selfbestuur, interpersoonlike (sosiale) vaardighede, en entrepreneursdenke. Dit is ‘n leidingsprogram wat jou toerus vir verdere studie, werk, die moontlikheid van ‘n eie onderneming, en wat jou denkvaardighede leer wat jy nie op skool óf universiteit leer nie.

Onder die geduldige en bekwame leiding van ons Bedryfsmaatskaplike werker, Bedryfsielkundige, en ander gedragswetenskaplikes, leer studente hoe om doelwitte te stel, aksieplanne op te trek en hul tyd te bestuur om hul doelwitte te bereik.

Die kursus bied avontuur, lewenservaring en kennis, en studente word sterk aangemoedig om enige tipe werk te beoefen gedurende die loop van die program om te verseker dat hulle die praktiese en toepaslike waarde van die kursus begryp.

Onder die geduldige en bekwame leiding van Martie du Plooy en Reneé van Wyk, een van die land see voorste leierskap en beroepsvoorligters, en hul assossiate (Riaan van Wyk en vele ander) leer studente hoe om doelwitte te stel, asook toegerus met die nodige kennis en beplanningsvaardighede om daardie doelwitte te bereik.

NUUT!! Ons leer ons jong mense DBT gebaseerde vaardighede: hoe om weerbaar te raak teen substansafhanklikheid, angs, depressie, selfmoord gedagtes in ‘n tyd van onsekerheid en soeke na identiteit en vastigheid. Dit is vaardighede wat hulle kan aanwend tydens studie, werk en eie besigheid.

Studente ontwikkel die volgende:

Selfvertroue – glo in jouself, jy KAN!
Deursettingsvermoë – byt vas en druk deur!
Persoonlike en besigheid leierskap – neem aksie!
Uitmuntende kommunikasievaardighede – voel in beheer!

Die Beste Belegging in jou toekoms

Kies tussen ons Intensiewe 4 maande Gap Jaar kursus, ander Kort Indiensnemingsvaardigheid kursusse, Modulêre werkswinkels, Beroepsbeplanning kursusse en Kleingroep Leiding indien jy hulp nodig het met enige van die volgende:

  • Self-ontdekking en kennis om lewensbesluite te neem
  • Verdere studies: Wat en waar?
  • Ek het opgeskop! Wat nou?
  • Entrepreneursvaardighede en kreatiwiteit: Kwalifikasies alleen is nie meer genoeg nie
  • Indiensnemingsvaardighede: Hoe om met kliënte te werk, onderhoude, besigheidsetiek en meer
  • Doelwitbereiking en aksie planne: Hoe gefokus en gedrewe is jy?
  • Uitvoerbare persoonlike strategie: Stel ‘n plan op en neem massiewe aksie!

Kontak ons NOU!

Ons ontmoet graag oor ‘n koppie koffie of Zoom om julle spesifieke verwagtinge en verlangde uitkomste te bespreek.